• A+

  • A

  • A-

Bygdemedel

Vi på RES vill engagera oss i den bygd där vi verkar, genom s.k. bygdepeng har vi möjlighet att finansiellt stötta olika projekt inom det lokala förenings-och näringslivet som kommer bygden till nytta.

Bygdepeng, eller bygdemedel, är ett frivilligt åtagande där vi årligen avsätter en del av intäkterna från vindkraftparken, oftast till en stiftelse, som sedan kommer bygden till del genom att föreningar, företag och privatpersoner kan tilldelas pengar till projekt som medför nytta till bygden.

För Våsberget vindpark samordnar Ljusdals kommun administrationen av bygdemedlen. På kommunens hemsida finns möjlighet att ansöka om bygdemedel. Kommunen redovisar också vilka sökande som tilldelats bygdemedel och till vilka ändamål.